Hizmetlerimiz

Akredite Hizmetler

Temsilcisi olduğumuz EffecTech firması ile birlikte aşağıdaki ürün ve hizmetleri sağlamaktayız:
  • ISO  17025 sertifikalı primer ve seconder gaz silindirleri. 
  • ISO 17034 sertifikalı gaz silindirleri. 
  • ISO 17020 ve ISO 10723 sertifikalı Proses Gaz Kromotografı ve gaz kalitesi ölçüm sistemleri denetim ve performans değerlendirmeleri. 
  • ISO 17043 sertifikalı Global Gaz ve LNG (GGLNG) yeterlilik testleri
  • Ölçüm sistemi validasyonları, ISO 17025 sertifikalı saha kalibrasyonları.

Temsilcisi olduğumuz Kelton firması ile birlikte aşağıdaki yazılım ve akredite hizmetleri sağlamaktayız:
  • Ölçüm Danışmanlığı 
        o Akış Ölçüm Auditleri
        o Sistem Belirsizliklerinin Hesaplanması
        o Bilgi Akışı ve Belirsizlik Hesapları
  • Akış Ölçüm Yazılımları
        o FLOCALC®.net
        o FM²P®.net
        o UNCERTAINTYPLUS®.net